Volver a la página principal de in-recs

Ayuda
Estadísticas
Revistas fuente
ÍNDICE DE IMPACTO
REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN
 Revistas   Artículos   Autores   Instituciones 
Impacto por años
 2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996 
Impacto acumulativo
Histórico 2000-2009 2005-2009
Triángulo de citación Posición en cuartiles Evolución de la revista Envejecimiento de la revista Revistas citadas Artículos citados
Artículos + citados Especialidades citantes Instituciones citantes Autores citantes Revistas citantes Artículos citantes
Otros indicadores Revistas Relacionadas Perfil Bibliométrico


Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació


Triángulo de citación
Años Artículos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total citas
1994
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1995
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1996
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1997
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1998
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1999
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2001
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2002
****
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2003
14
0
0
0
0
1
0
2
3
2004
24
1
0
0
1
1
3
6
2005
18
0
0
1
1
1
3
2006
10
0
1
0
1
2
2007
14
0
2
0
2
2008
12
0
2
2
2009
*
0
0
  Total artículos:
92
  Citas por año:
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
4
9
18
  Índice de impacto: **** **** **** **** **** **** **** **** 0.000 0.000 0.000 0.057 0.071 0.083 Educación

 *Sin datos de producción
 #Producción incompleta
 ****La revista no existe
 ----Sin índice de impacto calculado

Posición en cuartiles

Posición de la revista en cuartiles
Gráfica de posición de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Evolución del impacto de la revista

Proporción de auto-referencias en el impacto
Proporción de auto-referencias en el impacto de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Proporción de autocitas en el impacto
Proporción de autocitas en el impacto de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Envejecimiento de la revista

Gráfica de envejecimiento de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Revistas españolas citadas desde 1996 hasta 2009

Artículos citados de revistas españolas desde 1996 hasta 2009
Posición Artículos Citas

Artículos más citados de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Posición Artículos Citas Nac Citas Int
1
Borrás, S.; Lundvall, B.. Repensant la racionalitat de les polítiques científiques, tecnològiques i dinnovació des de la perspectiva del coneixement. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2003,  , 3: 6-25
1
0
1
Busom, Isabel . Recerca, desenvolupament i innovació (r+d+i): una perspectiva sobre la situació de catalunya i espanya. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 5: 6-35
1
0
1
Busquin, Philippe . La convergència dels espais europeus de recerca i d ensenyament superior. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 4: 8-15
1
0
1
Condom Vilà, P.; Llach Pagès, J.. Les unitats de transferència i comercialització de tecnología universitària. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2006,  , 10: 6-27
1
0
1
Enciso Rodríguez, Joan Pere; Torres Solé, Teresa; Sala Ríos, Mercè; Farré Perdiguer, Mariona . L impacte econòmic de la universitat de lleida . Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2003,  , 2: 30-49
1
0
1
Figueres I Artigues, J.M. . L evaluació de la producción acadèmica de la història de catalunya. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2007,  , 13: 26-55
1
0
1
Guerrero Lemus, Ricardo;Arguimbau Vivó, Llorenç;Martí, Mercè;Latorre, Robert;Cervera, Aldara. El portal meridià de l´observatori de la recerca (or-iec): anàlisis, promoció i difusió del coneixement científic català. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2008,  , 15: 78-103
1
0
1
Jacint Jordana, David Sancho, Yanina Welp. Les polítiques públiques de promoció i difusió de la societat de la informacio a europa. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 3: 54-
1
0
1
Llargués Segura, Elena;Ribas Carbi, Dolça M.. La millora de processos al departament d´ universitats, recerca i societat de la informació. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2005,  , 9: 122-142
1
0
1
Martí Torres, Roser; Grau I Corominas, Encarnació . El règim jurídic del personal docent i investigador contractat, regulat a la llei 1/2003, de 19 de febrer, d universitats de catalunya, en el context del nou estatut d autonomia de catalunya i de la modificació de la llei orgànica d universitats. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2007,  , 13: 56-91
1
0
1
Molas-Gallart, J.. Definir, quantificar i finançar la tercera missió: un debat sobre el futur de la universitat. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2005,  , 7: 6-27
1
0
1
Mora, José Ginés . Els canvis del model universitari com a conseqüència de les noves demandes de la societat del coneixement . Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 6: 74-93
1
0
1
Parellada, M.; Duch, N.. La universitat de vic i el seu impacte en el territori. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2005,  , 7: 28-51
1
0
1
Pié Ninot, R.. La universitat en el territori: reflexió històrica i consideracions sobre el caso català. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 4: 16-43
1
0
1
Rigall I Torrent, Ricard;Carreras Simó, Miquel. Una aproximació a l´impuls econòmic de la universitat de girona sobre l´entorn local. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2008,  , 14: 90-109
1
0
1
Segarra Blasco, A.. La universitat com a instrument de dinamització socioeconòmica del territori. Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 2004,  , 3: 78-101
1
0

Especialidades citantes
Especialidad Citas (*)
Documentación
7
Geografía
5
Economía
2
Humanities, Multidisciplinary
2
Sociología
1
Derecho Trabajo
1
 Excluidas las autoreferencias

Instituciones citantes
Institución 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Total 
  Universidad Carlos III de Madrid
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
8
  Universitat de Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
  Universitat de València
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
  Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Universidad Politécnica de Valencia
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
  Universidad Autónoma de Madrid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
  Generalitat de Catalunya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Universitat Politècnica de Catalunya
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Universitat Autónoma de Barcelona
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Universidad de Castilla-La Mancha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Institut D´estudis Catalans (Barcelona)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Autores citantes
Autor 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 Total
  Morales Matos, Guillermo
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
1
0
5
  Marías Martínez, Daniel
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
1
0
5
  Arguimbau Vivó, Llorenç
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
  Welp, Yanina
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Más Verdú, Francisco F.
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
  García Quevedo, José
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
  Casani Fernández de Navarrete, Fernando
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
  Rodríguez Pomeda, Jesús
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
  Serra Serra, Jordi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Casellas Cucharrera, Montserrat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Rovira Fernández, Anna
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Clabo Clemente, Néstor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Ramos Vielba, Irene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
  Fuentes I Pujol, María Eulàlia
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Olmeda Gomez, Carlos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Moya Anegon, Felix De
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Perianes-Rodríguez, Antonio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Ovalle Perandones, María Antonia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Baylos Grau, Antonio Pedro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
  Güell Guillén, Cristina
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Casals Parladé, Judit
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
  Latorre, Robert
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
  Cervera, Aldara
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
  Martí, Mercè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Revistas citantes desde 1996 hasta 2009
Revistas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Ería
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentació
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
Economía Industrial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
Revista Española de Documentación Científica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
Arbor-ciencia pensamiento y cultura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Anales de Documentación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
El Profesional de la Información
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Revista Internacional de Sociología
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Revista de Derecho Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Totales por años
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
4
9
18


Artículos citantes de Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i Societat de la Informació desde 1996 hasta 2009
Posición Artículos Referencias
1
Morales Matos, Guillermo; Marías Martínez, Daniel . Universidad y territorio en el área metropolitana de madrid. Ería. 2009,  , 80: 173-212
5
2
Arguimbau Vivó, Llorenç; Cervera, Aldara; Latorre, Robert; Martí, Mercè . Meridià: un portal para la difusión de la ciencia desde una óptica integral y cooperativa. El Profesional de la Información. 2009, 18, 5: 540-544
1
3
Baylos Grau, Antonio Pedro. El personal docente e investigador contratado en régimen laboral después de la reforma de la lou en 2007. Revista de Derecho Social. 2008,  , 44: 37-72
1
4
Casellas Cucharrera, Montserrat;Serra Serra, Jordi. Un model d´implantació d´un sistema de gestió de la documentació administrativa: el projecte dursiged. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentació. 2007,  , 18: 7-
1
5
De la Fe, T. G.. Triple helix model of relations among university, industry and government: a critical analysis. Arbor-ciencia pensamiento y cultura. 2009, 185, 738: 739-755
1
6
Fuentes I Pujol, María Eulàlia; Arguimbau Vivó, Llorenç. I+d+i: una perspectiva documental. Anales de Documentación. 2008,  , 11: 43-56
1
7
Güell Guillén, Cristina;Casals Parladé, Judit. Els serveis als usuaris en les biblioteques universitàries. Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació. 2009,  , 50: 68-87
1
8
Gonzalez-Alcaide, G.;Valderrama-Zurian, J. C.;Aleixandre-Benavent, R.. Spanish scientific research about popular science: actual position and futur challenges. Arbor-ciencia pensamiento y cultura. 2009, 185, 738: 861-869
1
9
Más Verdú, Francisco F.;García Quevedo, José. Políticas de innovación y servicios intensivos en conocimiento. Economía Industrial. 2007,  , 363: 179-186
1
10
Olmeda Gómez, Carlos; Ovalle-Perandones, María Antonia; Perianes-Rodríguez, Antonio; Moya Anegón, Félix De . Impacto internacional de la investigación y la colaboración científica de las universidades de cataluña. 2000-2004. Revista Española de Documentación Científica. 2008, 31, 4: 591-611
1
11
Ramos Vielba, Irene; Clabo Clemente, Néstor. Calidad de las sedes web de las otri universitarias andaluzas: contenidos, usabilidad y accesibilidad. Revista Española de Documentación Científica. 2008, 31, 3: 366-395
1
12
Rodríguez Pomeda, Jesús;Casani Fernández de Navarrete, Fernando. La transferencia de tecnología en españa: diagnóstico y perspectivas. Economía Industrial. 2007,  , 366: 15-22
1
13
Rovira Fernández, Anna. Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentació. 2007,  , 18: 13-
1
14
Welp, Yanina. Nuevas tecnologías, viejos problemas. el modelo español de difusión de internet. Revista Internacional de Sociología. 2004,  , 37: 77-114
1

Revistas Relacionadas
Revistas Tasa de afinidad
BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomía i Documentació
0.125
Economía Industrial
0.125
Revista Española de Documentación Científica
0.125
Anales de Documentación
0.062
El Profesional de la Información
0.062
Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació
0.062
Revista de Derecho Social
0.062
Revista Internacional de Sociología
0.062

Perfil bibliométrico
Revista Educación
Artículos publicados
92
Población de revistas (156), Posición revista
124
Total de citas
18
Total de citas (15985), Posición revista
81
Citas Internacionales
2
Total de citas internacionales (1046), Posición revista
58
Porcentaje de artículos citados
19.6
Porcentaje de artículos citados
17.6
Número medio de citas por artículo
0.20
Número medio de citas por artículo
0.35
Artículos ≥ 8 citas artículos muy citados
0
Artículos ≥ 8 citas artículos muy citados
181
Presencia de la revista en el primer cuartil (7)
1
   
Tasa de autocitación
11.1%
Tasa de autocitación
19.0%
 
Tasa de autoreferenciación
0.0%
Tasa de autoreferenciación -  
Índice de Coautoría
2.0
Índice de Coautoría
1.5
 

Otros indicadores
 Número total de ítems publicados
44
 Número de autocitas
2
 Número de ítems citables publicados desde 1994 hasta 2009
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 14 2 12 0
 % de citas recibidas desde 1996 hasta 2009
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 22.2% 22.2% 50.0%

 © EC³ Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica
    Fecha publicación: 14/10/2004 - Fecha última modificación: 25/11/2010  Optimizada para MS-Explorer con resolución 1024 x 768 pixeles